06

06

دستور كار استفاده از حساس كننده آلومينوم :

Aloplate 711 اين ماده جهت حساس سازي آلومينوم جهت آبكاري و بخصوص آلياژهايي كه ميزان خلوص آلومينوم آنها پايين است كاربرد دارد.

اين ماده را ۵۰ % حجمي با آب مقطر در يك وان استيل يا پلي اتيلن رقيق نموده و با آويزان كردن تيغه هاي انتقال جريان از جنس استيل (در صورت استفاده از وان پلي اتيلني) و آنرا به قطب كاتد منبع تغذيه متصل نماييد. شمش وان (محل آويزان كردن قطعات) را نيز به آند متصل نماييد. يعني دقيقاً برعكس آبكاري. قطعات را پس از چربيگيري و خنثي سازي، به داخل وان فرو برده و جريان را وصل نماييد. آماده سازي قطعات در اين مرحله بايد بين ۳ تا ۵ دقيقه – بسته به ميزان سطح قطعه – به طول انجامد. پس از اين مرحله و شستشوي كامل قطعات ،بايد آنها را سريعاً به وان آبكاري مس اسيدي يا سيانوري منتقل وان PH كرده تا لايه اول روي آن تشكيل گردد. توجه داشته باشيد كه اگر از وانهاي مس سيانوري استفاده مي كنيد حتماً وان مس سيانوري ميتوانيد از PH 12 بوده و دماي وان نبايد از ۵۵ درجه تجاوز نمايد. براي تنظيم / ۱۰ تا ۵ / بايد بين ۵
“متابي سولفيت سديم” يا همان حذف كنندة كروم استفاده نماييد. پس از آبكاري مس، مي توانيد هر نوع آبكاري و حتي سياه قلم را روي اين فلز انجام دهيد. توجه داشته باشيد كه مي توانيد به جاي مس، مستقيماً از نيكل نيز استفاده نماييد اما بعلت امكان آلودگي شديد وان نيكل، اين روش توصيه نمي گردد. اين آماده سازي در آلياژهاي با آلومينوم خالص تر ميتواند زير پوششي بسيار محكم و مقاوم براي روش زنكاته
.(DUPLEX باشد تا در برابر شوك هاي حرارتي و تحمل تنش و كشش مقاومت نمايد (روش توجه داشته باشيد كه اين ماده اسيدي بوده و هيچ گونه يون فسفر،سولفات و يا كروم در آن وجود ندارد و برعكس تصور، آنودايزينگ نيست و حتي در مواردي با اين روش، برخي از آلياژهاي آلومينوم آنودايز شده توسط اين روش آبكاري شده اند.

1 دیدگاه

  1. Cheap Gucci می‌گه:

    Thanks for the wonderful infographic. My partner and i appears to be time and effort travelled in to this specific undertaking. Most of us out there within cyberland enjoy your time and efforts.
    Cheap Gucci http://www.charopf.com/gucci-outlet/

دیدگاه خود را منتشر کنید

لطفا نام اصلی خودتان را وارد کنید. به صورت عمومی منتشر نمیشود. حتما با http شروع شود.