وان آبکاری

wan barel gardan pp 02

wan

 

- خرید و فروش کلیه وانهای مورد استفاده در صنعت آبکاری در ابعاد و متریال مختلف

- ساخت و عایق کاری و تجهیز کلیه وانهای آبکاری