خشک کن (سانتریفیوژ)

 

khoshkkon01

khoshkkon03

 

- خرید و فروش کلیه خشکنهای مورد استفاده در صنعت آبکاری در حجمهای مختلف