بارل گردان ۶۰ کیلویی با مخزن پلی اتیلن

wan barel gardan pp 02

wan barel gardan pp 01

 

فروش بارل گردان ۶۰ کیلویی با مخزن پلی اتیلن به صورت ویژه و استثنایی