بارل گردان

barel gardan

 

- خرید و فروش کلیه بارلهای مورد استفاده در صنعت آبکاری در حجم های ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ کیلوگرمی به صورت دستی و اتوماتیک

- ساخت بارلهای آبکاری با مخازن PVC , PE , PP